Mặt nạ vùng Eo biển Torres lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam