Có phải bây giờ kinh doanh karaoke không cần 'xin phép' hàng xóm?