Thị trường nông sản Mỹ tuần qua: Giá lúa mỳ giảm hơn 2%