Tỉ phú Trung Quốc phải bán dự án quốc tế để trả nợ