Trao danh hiệu Sao Khuê 2018 cho 73 sản phẩm, dịch vụ CNTT