Dự báo thời tiết ngày 23/1: Hà Nội hửng nắng trước khi đón rét đậm