Thời tiết hôm nay 23/1: Miền Bắc ấm áp trong hai ngày tới