Luật sư bào chữa kiến nghị gỡ tội cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn