Đại gia mạnh tay chi 300 triệu USD mua giống ngựa "mồ hôi đỏ như máu"