Lee Myung-bak: Hy vọng việc tôi bị bắt sẽ làm giảm nỗi đau của những cộng sự và người thân